HRIH

 

Patanjali Jóga Szutrák - Magyar

Patanjali Jóga Szutrák

Swami Vivekananda magyarázatával

I. Rész. - KONCENTRÁCIÓ
 
1. Következik a koncentráció magyarázata.
2. A jóga az elmeszubsztanciák /citta/ funkcióinak /vrtti/ elnyomása.
3. Akkor ez az ido /a koncentráció ideje/ a saját /változhatatlan/ lényegében nyugszik.
4. Más idokben a történések azonos következményeket szülnek.
5. A funkcióknak öt változata van, ezek lehetnek gátoltak vagy gátlástalanok.
6. /Ezek/ A helyes ítélet, a megkülönböztetés hiánya, szótévesztés, /szószegés/ álom és emlékezés.
7. Bizonyító ereje a közvetlen észlelésnek, a következtetésnek és a lelkiismeretesebb kijelentésnek van.
8. A különbségek hiánya téves ítéletre vezet, az igazi lényeg állapota nélkül.
9. A félreértés valóságtartalom nélküli szavakból ered.
10. Az alvás a vrtti egyik állapota, amely az üresség érzéseit zárja körül.
11. Emlékezésrol beszélünk, ha a tárgyak képe nem veszett el /és a róluk való benyomás újra a tudat felszínére jut.
12. /Gyakorlás és vágytalanság útján fogunk uralkodni rajtuk.
13. A gyakorlat a folytonos történések köreit van hivatva kordában tartani.
14. Szeretettel, hosszú idon át megszakítatlanul, fáradtságot nem kímélve gyakorolni /az elérendo célért/.
15. Szabadulás annak lesz része, aki ellentmondott a látható, vagy hallható világ utáni szomjúságnak és uralkodni akar a dolgok felett.
16. A legvégso vágytalanság az, amikor maguk a qualitások szunnek meg és purusa megismerésében keresi létesíto okát.

You have access to this content Download from YSP Archive.


Patanjali Jóga Szútrái (PJSZ) - Hangoskönyv (Audio MP3)

(Letöltéshez tekerj a végére!)

Mi ez?
A szútra aforizmát, tömör, szent, tanító írást, szöveget jelent, szanszkritül. A PJSZ 196 mondatból áll, melyek a jóga - a tudat mozdulatlanságának a megteremtésének, a végső valóságnak, azaz önmagunk legmélyebb szintű felsimerésének - a hogyanját fejtik ki. Kitér többek között a gyakrolati aspektusokra, a gyakorlás egyre elmélyülő, finom szintjeire, a természetfeletti képességekre, és a végső valósággal való egyesülésre. A teljes jóga rendszert kifejti (vázlatosan), azaz a jóga 8 szintjét, melyet rádzsa jógának neveznek - "királyi jóga".
Patanjali ie.400 és 100 között írhatta valamikor ezt a szöveget, a régészeti leletek szerint. Azaz Buddha után és Krisztus előtt nemsokkal, Indiában. Patanjali nem feltalálta a jógát ekkor, hanem összegyűjtötte, rendszerezte annak tanait. A régészek szerint előtte már mintegy 2600 éve (!), azaz mától számítva 5000 éve gyakorolják a jógát. A szájhagyomány szerint még régebb óta. Patanjali óta a létrejött jógahagyományok mind Patanjalira építenek. Valójában nem tudni ki volt Patanjali. Lehet, hogy egy konkrét ember volt, s lehet, hogy jógik - mesterek és tanítványok - sora, akik a hagyományvonalukat nevezték el Patanjali-nak. Ugyanakkor tény, hogy Patanjali névvel több ember is élt Indiában. Akár egy, akár több ember írta, a PJSZ lényeg ugyanaz: vezérfonal a belső élményekhez, a megvilágosodás útján.

You have access to this content Download from YSP Archive.


Az Igazság Szövétneke (Jóga-Szútra)

Fordította és magyarázatokkal ellátta Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László.

A MEGISMERÉS ÖRÖME
A szánkhja és a jóga filozófiája

A hindu filozófia két igen híres alkotását, Patandzsali Jóga-szútráját és Ísvarakrisna Szánkhja-kárikáját tartja kezében a tisztelt olvasó. Mindkettőt a klasszikus filozófiai iskolák – az úgynevezett „darsanák” – alapművének tekintik, és nagy becsben állnak Indiában mind a mai napig. Ezeket fordítottuk le szanszkrit nyelvből, és láttuk el saját magyarázatainkkal.

A darsanák egzakt filozófiája a Krisztus utáni első évszázadokban alakult ki, tanításmagvuk, világszemléleti módjuk azonban az ősi múltból származik. Innen indult az a szellemi fejlődés, amelynek során a filozófusok nemzedékei a mágikus rituálékból és az áldozati misztikából megalkották a logika (nyája), a természetfilozófia (vaisésiku, szánkhja), a meditatív aszkézis (jóga) és a metafizika (mímámszá, védánta) komplex bölcseleti rendszereit.

A darsanák – bár olykor a gondolati absztrakció szinte legvégső határáig is eljutottak – hűek maradtak mágikus-misztikus eredetükhöz, és így létszemléletük lényegesen eltér az európai gondolkodástól. A leglényegesebb különbség az, hogy amíg az európai („modern”) gondolkodásmód valamit szemlél, valamit keres, addig a darsanák nem annyira a szemlélet tárgyában, mint inkább magában a szemlélés folyamatában, a megismerés misztériumában keresik a lét végső igazságát. Erre utal a „darsana” szó jelentése is, amit szó szerint „látásmóddal”, „megtapasztalással” lehetne fordítani.

You have access to this content Download from YSP Archive.

http://www.hrih.net/yoga-sutras-hungarian.aspx