Patandshalin joogasutrat - jooga-ajatelmat

Patandshalin kokoamia ajatuksia ja niiden selityksiä - Mabel Collins, Suom. K. I.

1. ajatelma   —  Nyt selitetään jooga. 
2. ajatelma   —  Jooga on ajatuselämän muodostelmien voittamista. 
3. ajatelma   —  Siinä tilassa katselija on vaipunut itseensä; taikka keskityksen aikana on sielu kuin katselija ilman katseltavaa. 
4. ajatelma   —   Muuten se sulautuu muodostelmiinsa; taikka muulloin kuin keskittyessään on sielulla sama muoto kuin sen ajatuselämän muodostelmilla.  
5. ajatelma   —  Muodostelmat ovat viidenlaisia, ovat tuskallisia tai ei-tuskallisia. 
6. ajatelma   —  Niitä on oikea tieto, väärä tieto, kuvittelu, nukkuminen ja muisto. 
7. ajatelma   —  Oikea tieto on suoranainen tietäminen tai johtopäätös tai todistus. 
8. ajatelma   —  Väärä tieto on väärä huomionteko asiasta, joka todellisuudessa ei vastaa tätä havaintoa. 
9. ajatelma   —  Kuvittelu on havainto, joka on syntynyt vain sanoista ja jolla ei todellisuudessa ole mitään vastinetta. 
10. ajatelma   —  Nukkuminen on se muodostelma, joka johtuu ei-minkään havaitsemisesta. 
11. ajatelma   —  Muisto on havaitun esineen ei-unohtamista. 
12. ajatelma   —  Näiden muodostelmien ehkäiseminen tapahtuu harjoituksen ja himottomuuden kautta. 
13. ajatelma   —  Harjoitus on uudistuva ponnistus tätä (muodostelmista vapaata) tilaa kohti. 
14. ajatelma   —  Vakava mielentila syntyy, kun sitä pitkän aikaa harjoitetaan keskeytymättä ja täydellä hartaudella. 
15. ajatelma   —  Himottomuus on tajunnantila, jossa himot ovat voitetut. 

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.