Pataňdžali - Jóga sútra Czechian

Patangaliho jogasutra

OSVÍCENÍ

 • Začínáme objasněním jógy.
 • Jóga je ovládnutí činnosti mysli. (Zastavení proměn myslícího principu.)
 • Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu.
 • Je-li tomu jinak, Já–pozorovatel se ztotožňuje s proměnami mysli.
 • Je patero druhů těchto proměn. Některé jsou příjemné a jiné nepříjemné.
 • Jsou to: zkušenosti, zmatení, sebeklam, spánek a vzpomínky.
 • Zkušenost vzniká z vnímání, usuzování a pochopení.
 • Zmatení je nesprávná představa o věci, jež neodpovídá její přirozenosti.
 • Sebeklam je představa sdělená slovy a odlišná od skutečnosti.
 • Spánek je stav, v němž je zastaveno vnější vnímání.
 • Vzpomínka je připamatování si minulé zkušenosti.
 • Jejich ovládnutí se získá praxí a odpoutáním.
 • Praxe je trvalé úsilí o soustředění. (Odpoutání mysli od jejích proměn.)
 • Dlouhá, nepřerušovaná a uvážlivá praxe se ustálí ve zvyk.
 • Odpoutání je rozhodné odřeknutí se touhy po věcech, jež vnímají naše smysly.
 • Automatickým důsledkem sebepoznání je nejvyšší forma odpoutání. Je jím odřeknutí se třech stavů. (Tamas–nevědomost, Radžas–činorodost, Sattva–čistota.)
 • Praxí se dosáhne Sampradžňáta Samádhi, jež jest stavem vědomého osvícení, ve kterém je mysl smísena s vědomím citu (Savitarka), nebo s vědomím rozlišování (Savičára), a vědomím radosti (Sánanda), či s vědomím osobnosti (Sasmita).
 • Trvalou praxí, zastavením veškeré mentální aktivity, přichází Asampradžňáta Samádhi, ve kterém si mysl uchovává pouze neprojevené dojmy.
 • Ti, kteří se zbavili připoutanosti k tělu, nebo splynuli s přírodou, vrátí se do tohoto stavu v dalším zrození.
 • Ale ostatní musí tohoto dosáhnout pomocí víry, úsilím, rozpomenutím se, soustředěním a rozlišováním.
 • Když je úsilí mocné, dostaví se úspěch okamžitě.
 • Dle vynaloženého úsilí se rozlišuje úspěch slabý, střední, nebo mocný.
 • Osvícení lze také dosáhnout uctíváním Boha.

You have access to this content Visit Osviceni.

You have access to this content Download from YSP Archive.