Knjiga 4 - Aforizam: 4.7 - o djelovanjima

1.
Crna ili, drugim rijecima, nepovoljna,
nepozeljna kao u slucaju onih zlom
obiljezenih

2.
I crna i bijela kao u slucaju ovih
spoljašnih sredstava kojima se
subjekt na pocetku svoje karijere
sluzi, a koja nisu lišena ambivalentnih
efekata. Tako npr. pravednost nije
uvijet sasvim lišena nasilja

3.
Bijela ili povoljana retribucija uslijedit ce
u slucaju kada su potpuno poštivana
pravila yame i nyame, kao i u slucaju
akta kontemplacije

4. U slucaju onoga koji je u potpunoj procišcenosti potpuno napustio svaku
akciju i koji kao prosijak - beskucnik
zivi svaki svoj trenutak kao posljednji - retribucija zapravo ne postoji .
Za ovakvu retribuciju receno je da nije
ni crna ni bijela

povratak na knjigu cetiri, aforizam 4.7

Pregled Sadrzaja WWW Arhive-YS-Patanjali-HRIH Aster E-Zine Home Page