4.34

purusarthasunyanam gunanam pratiprasavah
kaivalyam svarupapratistha va citisaktiriti

Povratni tok koji vodi u prvobitno stanje,
za transcedentirajucu subjektivnost buduci;
- lišene znacaja -
sacinjava stanje izbavljenosti;
a koje je: postavljanje energije
(subjekta ocitavanja) u samoj sebi

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad