4.30

tatah klesakarmanvrttih

Ovdje tek zapreke i retribucije akata
prestaju konacno da se ispoljavaju

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad