4. 3

namittamaprayojakam prakrtinam varanabhedastu
tatah ksetrikavat

Voljna usmjerenost je medutim bez efekta na
praizvorne datosti. Ona moze samo da ukloni
prepreke, kao u slucaju zemljoradnika

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad