4.29

prasamkhyane pyakusidsyana sarvatha
vivekakhyaterdharmameghah samadhih

Duboka usredsredenost u slucaju onoga koji
se više cak ni za sredivanje uvida ne interesira,
buduci da je dostigao razaznavajuci konacni
uvid u svim njegovim aspektima naziva se
- Oblakom istinske forme

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad