4.25

visesadarsina athmabhavabhavananivrttih

Za onoga koji je uocio razliku izmedu
lucidne svijesti i transcedentirajuce
subjektivnosti, misaoni napor koji se
odnosi na vlastitu egzistenciju prestaje

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad