4.23

drastrdrsyoparaktam cittam sarvartham

I tada ocitavanje, koje bivajuci generirano;
u isto vrijeme; i onim koji ga vidi i objektom
koga vidi; postaje sposobnost za uvidanje;
svekolikog smisla

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad