4.21

cittantaradrsye buddhibuddheratiprasangah
smrtisamkarasca

Kada bi jedna svijesnost mogla da uzme
drugu kao svoj objekt videnja, slijedio bi
povratak ka kraju moci budnosti, a time
bi i potpuna jasna prisutnost koja je upravo
neprikosnovenošcu probudenosti garantirana
- bila pomucena

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad