4.19

na tatsvabhasam drsyatvat

Ovi obrti , buduci da mogu biti samo
objekt videnja , a ne i promatrac,
ne mogu sami sebe osvjetliti

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad