4.18

sada jnatascittavrttayastatprabhoh
purusasyaparinamitvat


ne podlijezuci promjenjivostima
- obrta svijesti - (u onoga koji je ovim obrtima
ovladao, i koji je transcedentirajuca subjektivnost)
(ono realno) - uvijek je-su znani

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad