4.13

te vyaktasuksma gunatmanah

Ove forme, naime mogu postojati kao jasno
uocljive, ili pak kao culima nedostupne.
Ono suštinski u njima su energetski aspekti

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad