3.8

tadapi bahirangam nirbijasya

Medutim , cak i ovi doslovno unutrašnji clanovi
javljaju se kao vanjski tj. sporedni ili pomocni u
poredenju sa onim dijelom koji se naziva - -
bez klice nesavršenstva

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad