3.6

tasya bhumisu viniyogah

Pristizanje ove svijetlosti zbiva se u etapama

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad