3. 54

tarakam sarvavisayam sarvathavisayamakramam ceti
vivekajam jnanam

Spašavajuca, na sve protezuca, na sve
momente raazvoja cjelina odnoseca i cijela
u svakom trenutku - takva je spoznaja
rodena iz spsobnosti jasnog razlikovanja

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad