3. 47

grahanasvarupasmitanvayarthavattvasamyama
- dindriyajayah

Usredsredenost na precizno uocavanje, na specificnu
prirodu odredene stvari, na ono po cemu jesam koje je energetska suština , na opci kauzalni poredak kao i na
opcu imanentnost transcendentalne subjektivnosti u pojedinacnim formama - omogucit ce podredivanje
vitalnih organskih sklopova

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad