3. 43

bahirakalpita vrttirmahavideha tatah
prakasavaranaksayah

Van tjela i nezavisno od njega izvršena funkcija
svijesti predstavlja tzv. " misticno napuštanje tjela".
Prepreka koja skriva svijetlost cistine , tijelom
neuslovljene svijesti time je uklonjena

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad