3. 42

kayakasayoh sambandhasamyamallaghutulasamapattesca
kasagamanam

U spregnutosti svekolike svijesti na vezu koja
postoji izmedu tijela i etera kao mediuma koji
omogucuje prostiranje, postavši lagan poput
pamuka, postize se sposobnost premještanja
putem etera

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad