3.21

kayarupasamyamttadgrahyasaktistambhe
caksusprakasasamprayoge ntardhanam

U potpunoj spregnutosti svijesti na vlastitu tjelesnost,
vladajuci potpuno moci koja je cini vidljivom, postize
se tada kao konsekvenca razdvajanja percepcije od apercipirajuce moci svijesti - izvjesno išceznuce iz
culima dostupnog svijeta

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad