3.20

na ca tatsalambanam tasyavisayibhutatvat

Medutim , ovo saznanje se ne odnosi na objekte
ovih poticaja buduci da ne posjeduje kao sam
svoj predmet odnosno domen tude svijesti

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad