3.15

kramanyatvam parinamanyatve hetuh

Cinjenica postojanja mnoštvenosti sukcesivnih
faza jednog istog procesa je uzrok mnogostrukosti
samih promjenljivosti

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad