3.14

santoditavyapadesyadharmanupati dharmi

Formama bilo da su ove prestale da postoje,
doslovno; u miru pocivajuce , potpuno ispoljene
ili još ne ispoljene - pripada obavezno jedan
odredeni nositelj forme

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad