3.13

etena bhutendriyesu dharmalaksanavasthaparinama
vyakhyatah

Ovim modifikacijama ili periodima u svijesti
razjašnjava se i promjenljivost elemenata i
organskih sklopova u smislu forme, temporalnih
karakteristika i relacija

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad