3.12

tatah panah santoditau tulyapratyayau
cittasyaikagrataparinamah

Buduci , ipak, da su duhovni poticaji koji vode
miru i onaj koji vodi uspostavlljanje stabilnosti u
ocitovanju - srodni po cilju, postoji i stanje koje
ih objedinjuje i koje se naziva - -
periodom stabilno usmjerene svijesti

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad