3.11

sarvarthataikagratayah ksayodayau cittasya
samadhiparinamah

Kada pak dode do potpunog ukidanja na
- mnogo - predmeta - usmjerene svijesti
i javi se uspostavljenost koncentriranosti
to se naziva - -
periodom uspostavljene usredsredenosti

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad