2.53
dharanasu ca yogyata manasah

pomocu zadrzanosti i intelektualna aktivnost
bit ce spregnuta ( pod kontrolom )

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad