2.52
tatah ksiyate prakasavaranam

tada-na taj nacin se zapreka
koja sprijecava svjetlost, otklanja

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad