2.37
asteyapratis hayam sarvaratnopasthanam

vrlina da se ne raspolaze sa tudim "plodovima",
ostvaruje uvid da je sva materija ovog svijeta
dostupna - (neuslovno receno: "sada i tu", no
stecen uvid odaje i nepotrebnost "gomilanja"
>>nepotrebnih<< plodova-dobara

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad