2.32
saucasamtosatapahsvadhyayesvarapranidhanani
niyamah

higijena, zadovoljstvo (osnovnim potrebama),
askeza , misaono usvajanje poruke
tradicionalnih tekstova i formula , predanost
"uzvišenom" predstavljaju obveze

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad