2.21
tadartha eva drsyasyatma

suština vidljivog je u smislu koji
vidljivo ima za onog koji vidi

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad