2.20
drasta drsimatrah suddho'pi pratyayanupasyah


koji "vidi", posjeduje "moc videnja" koja
i potpuno cista , jos uvijek proizlazi od
znace-njskih poticaja

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad