2.19
visesavisesa lingamatralingani gunaparvani


Momenti "guna" (stanja bica) su
konkretizirano stanje, nekonkretizirajuce stanje,
samo-sadrzavajuce stanje i neizdvajajuce stanje

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad