2.18
prakasakriyasthitisilam bhutendriyatmakam
bhogapavargartham drsyam


vidljivo ima mogucnost: da "lokalizira" svijetlost,
da djeluje, da zaustavlja; vidljivo se nalazi u
"formi elemenata" ili organskih culnih sklopova;
te mu je smisao u tome da bude iskušen ili napušten

(odnos izmedju onoga koji vidi "vidljivo"
i njegove mogucnosti da ne dotice
nista i time "ostvari" samo spoznaju)

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad