2.17
drastrdrsyayoh samyogo heyahetuh

"boli" koje treba izbjeci-otpustiti su
povodjenja -vezivanja "onoga koji vidi"
sa "svijetom vidljivog"

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad