2.15
parinama tapasamskaraduhkhairgunavrttivirodhacca-
duhkhameva sarvam vivekinah


promjenljivosti, mucnine, utisci , neuravnotezenost
triju "guna" (osnovna stanja bica) - sve to onome koji
jasno razaznaje - se javlja kao bolna nestabilnost

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad