2.14
te hladaparitapapalah
punyapunyahetutvat

plodovi djelovanja "izazivaju" osjecaj
zadovoljstva ili mucnine a u zavisnosti
da li je ucinjen vrlovit ili prljav cin

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad