2.1
tapah svadhyaesvarapranidhanani kriyayogah

askeza*, misaono usvajanje poruke
tradicijom osvjedocenih tekstova-formi
i predanost Uzvišenom sacinjavaju
kriya yogu (yoga na nivou cinova)
( askeza*= ~ samotnost)

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad