1. 7
pratyaksa-anuman-agamah pramnani

izvori istinskih spoznaja su;
direktno poimanje
logicno zakljucivanje
tradicionalni tekstovi
tradicionalna predanja

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad