1.41.
ksinavrtterabhijatasyeva manergrahitrgrahanagra-
hyesu ttsthatadanjanata samapattih

(tada-kada su) pomucenosti i vrtlozi svijesti
nestali kao u slucaju prozirnog kristala,
dolazi se do sjedinjenosti-stopljenosti
u kojoj se izjednacuje onaj koji shvaca,
shvacanje samo i ono shvaceno

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad