1.39
yatha abhimata-dhyanad-va

(ili se) mir o kojem je rijec javlja kroz
kontemplaciju predmeta koji nam je drag

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad