1.35

visayavati va pravrttir utpanna
manasah sthiti-nibandhani

(ono) dostignuce (stanja) duha u kome se
kroz cistocu senzacije (bez pridavanja znacaja)
dogadja poistovjecenost sa predmetom
senzacije (izabranim uzorom) privodi dušu miru

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad