1.34
pracchardana-vidharanabhyam va pranasya

procišcenost se javlja, takodjer kao posljedica
kontroliranog otpuštanja i zadrzavanja daha

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad