1.33
maitri-karuna-mudito-upeksanam
suhkha- duhkha- punya-apunya-
visayanam bhavanatas citta prasadanam

Duševna procišcenost javlja se uspostavljanjem
odnosa simpatije za ono što je u dobru, saucešca
za ono što je u patnji , radovanja za ono što je
valjano i ravnodušnosti za ono što takvo nije

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad