1.30
vyadhi-styana-samsaya-pramada-alasya-
avirati- bhranti-darsana-alabdha-bhumikatva-
anavasthitatvani citta-viksepas te'ntarayah

bolesti, malodušnost, sumnja, zabluda,
lijenost,nesuzdrzavanje, krivo uvidjanje,
neodrzivost ijednog razvojnog stupnja yoge,
nestalnosti u odrzavanju yogistickih obaveza,
razdvojenost uma za ono sto predstoji

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad