1. 3
tada drastuh svarupe'vasthanam

upravo u tom stanju razaznava
se priroda forme postojanja (bivanja)

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad