1.27
tasya vacakah pranavah

rijec koja ga iskazuje;
prvobitna vibracija
(AUM - OM )

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad