1.24
klesa-karma-vipakasayair
aparamrstah purusa-visesa isvarah

Uzvišeni ideal predstavlja onu sveopcu osobnost
koja je iznad svih oblika koji sprijecavaju put ka
realizaciji istine, iznad cinova i njihovih plodova,
iznad svih ranijih iskustava

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad