Knjiga 4


U njoj se govori o porijeklu izuzetnih moci
o promjenama i njihovom uzroku o karmi
o vremenu i formama o polemici i sa idealistickim
koncepcijama o najvišim oblicima samoprepoznavanja

Pregled Sadrzaja WWW Arhiva YS-Patanjali/HRIH Aster E-Zine Home Page Next-Slijedece Back-Nazad